SEREMONIEN

Den fremste oppgaven til Mo Begravelsesbyrå er å bidra til en verdig og meningsfull avskjed.

En seremoni innebærer flere viktige elementer. Fellesnevneren er vår respekt for pårørendes livssyn og tradisjoner. Seremonien kan være kirkelig, borgerlig eller i samsvar med et annet trossamfunn. En gravferdsseremoni kan være en begravelse der kisten senkes i jorden, eller en bisettelse som etterfølges av kremasjon.

Et personlig musikkvalg er viktig. Mo Begravelsesbyrå tilbyr sanghefter med vakre motiver og design. Kom gjerne med egne ønsker, eller se våre forslag til salmer, sanger og musikkstykker. Vi er også behjelpelig med å formidle sangere og musikere.

Blomster uttrykker vår takknemlighet for den savnede og danner en vakker ramme for vår avskjed. Sammen med vår dyktige leverandør bistår vi gjerne med å velge den riktige blomsterhilsenen.