SALMER

416 Alltid freidig når du går
836 Bedre kan jeg ikke fare
490 Blott en dag
816 Bred dina vida vingar
187 Deg være ære
56 Deilig er jorden
47 Det er makt i de foldede hender
552 Dype, stille, sterke, milde
492 Ein fin liten blome
473 Eg veit ei hamn
843 Eg veit i himmelrik ei borg
812 Fager kveldsol smiler
838 Gud, når du til oppbrudd kaller
346 Han tek ikkje glansen av livet
272 Hellig, hellig, hellig
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
146 Hjemme i himlen
444 Hos Gud er evig glede
333 Hvilken venn vi har i Jesus
487 Ingen er så trygg i fare
454 Ikke en spurv til jorden
14 Jeg løfter opp til Gud min sang
497 Jeg er i Herrens hender
856 Jeg vet meg en søvn i Jesu navn
334 Jeg så han som barn

423 Jesus, det eneste
419 Jesus er den himmelveg
179 Jesus lever, graven brast
181 Jesus som iblant oss står
602 Jesus, styr du mine tanker
223 Kjærelighet er lysets kilde
669 Kjærlighet fra Gud
124 Klippe, du som brast for meg
182 Krist sto opp av døde
98 Kristus er verdens lys
414 Lei, milde ljos
202 Lov Jesu namn og herredom
301 Lovsyng vår Herre
586 Lovsyng Herren! Han er nær
314 Løftene kan ikke svikte
312 Lær meg å kjenne dine veie
354 Milde Jesus, dine hender
765 No livnar det i lundar
468 Nærmere deg, min Gud
814 O bli hos meg
335 O Jesus, åpne du mitt øye
405 Slik som eg var
608 Så ta da mine hender
295 Vår Gud han er så fast en borg
698 Å leva, det er å elska