FORSLAG TIL MUSIKKSTYKKER

Ahnfelt: Blott en dag
Albinoni: Adagio
Alnæs: Siste reis / De hundrede violiner
Bach: Air / Jesu Joy of Mans Desiring
Bach-Gounod: Ave Maria
Faure: Pavane / Pie Jesu
Backer-Grøndal: Mot kveld
Bethoven: Adagio, Sonate / Lovsang
Morricone: Gabriels Obo
Bull: I ensomme stunde
Grieg: Våren / Ved Rondane
Gyldmark: Ave Maria
Handel: Largo / Arioso
Lammers: Sølvet
Lorenz: Jag är främling
Olsen: Solefallsang
Schubert: Sanctus / Litaney / Ave Maria
Bull/Moe: Sæterjentens søndag
Sibelius: Stjernesangen
Tschaikowsky: Andante Cantabile
Adams: Den stille stad
Brahms: Wiegenlied
Cæsar Frank: Panis Angelicus
Jarnefelt: Berceuse
Larsen: Hymne (Fader Vår)
Mozart: Ave Verum
Paul Simon: Bridge over troubled water
Evert Taube: Nocturne
Edvard Fliflet Bræin: Ut mot havet
Henning Sommero: Vårsøg
Bob Thiele: What a wonderful world
Lennon/McCartney: Yesterday