Priseksempel

KISTE Miminum Merknad Maksimum Merknad
Kiste inkl. teppe og pute 4 800,-  Basis 64 39 000,- Continental 50
Stell og nedlegg i kiste 950,-   1 250,- 

natt/helg

Oppbevaring av kiste på kjølerom  0,-           2 300.-
         
TRANSPORT        
Bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringsted for avdøde 1 250,- 1 betjent + bil 1 550,- natt/helg
Transport av båre fra dødssted til oppbevaringssted 2 050,- 2 betjent + bil 2 650,- natt/helg
Transport av båre til seremonisted 2 050,- 2 betjent + bil 2 050,-  
Transport av båre fra seremonisted til gravsted (prosesjon) 0,00,- 1 100,- 1 betjent + bil
         
SEREMONI        
Assistanse fra èn henholdsvis to gravferdskonsulenter 2 280,- 1 betjent 3 960,,- 2 betjent
Leie av pynteutstyr 1 040,- lys,staker,vaser,katafalk 1 040,-  
Trykking av programhefter 955,- 10 eks. 2 500,- 300 eks.
Kistedekorasjon 195,- 3stk. roser 6 000,- Ingen grenser oppad
         
DØDSANNONSE        
Èn annonse i ranablad 1 294,- Èn spalte 4500 To spalter,Ingen grenser oppad
         
HONORARER OG GEBYRER        
Byråets avgiftsfrie honorar (inkluderer tilrettelegging og planlegging) 3 200,- kun forsendelse: 1.100,- 5 200,- Byråets honorar økes basert på oppdragets omfang
Byråets avgiftspliktige honorar (adm.omkostninger) 2 400,- kun forsendelse: 900,- 2 400,-  
Melding av papirer til offentlige kontorer 1 200,-   1 200,-  
         
Sum 23 664,-   76 700,-  

Andre mulige kostnader
Kommunale avgifter
Minnesamvær - avhenger av meny og antall gjester
Innskrift på gravminne - evnt nytt gravmonument
Kostnader til musikalske innslag i seremonien

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall
Transportrefusjon. Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20.km har Folkretrygden refusjonordning. Byrået kan informere om dette.
Behovsprøvd gravferdsstønad. Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra Folketrygden. Byrået kan informere om dette.
https://www.nav.no/